WebHotel
Beskrivelse
Prisliste
Beregn pris
Bestil
 WebDesign
Beskrivelse
360° Panorama
Priser
 WebButik
Beskrivelse
 WebBetaling
Beskrivelse
 Profil
Hvem er vi
Betingelser
Links
Kontakt os
Support

© 1999-2004 F2K

WebButik - Beskrivelse

F2K har erfaring med udvikling af webbutikker der passer til alle formål.

For os er det vigtigt at du får en webbutik der passer til dig, og det du vil sælge. Og ikke bare en standard butik, der ligner alle de andre.

Lige som med almindeligt webdesign, ligger vi stor vægt på overskuelighed, tilgængelighed, effektivitet og kreativitet når vi designer din webbutik. Og så skal den natruligvis være brugervenlig, så dine kunder fra første klik, finder det naturligt at benytte din butik.

I tæt samarbejde med dig, udvikler vi butikken så den passer til dine behov og dine produkter.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din webbutik.

Du kan finde priser i vores prisliste under WebHotel Basis tillægs produkter.

  
F2K WebHotel & WebDesign
Christiansgade 26 · 9000 Aalborg · Tlf 28 94 91 50 · f2k@f2k.dk · www.f2k.dk · cvr 25076915